11

10

Případová studie 2 - Barevný návrh

V případě, že jste sami autorem a tvůrcem barevného dokumentu či produktu měli byste při 
výběru barvy postupovat uvážlivě. 
Kromě psychologického působení barvy a případných firemních 
definic je třeba pamatovat na budoucí technologické reprodukce barev. Bude-li se jednat jen 
o návrh na internet, bez potřeby sku, volte barevný model RGB s ICC profilem sRGB. Tisk pak 
omezuje barevnost na model CMYK s ICC profilem ISO/FOGRA dle příslušného typu papíru 
(coated/uncoated).

Zcela jiná situace nastává, pracujete-li s modely přímých barev (RAL, PANTONE…). Zde se i při 
návrhu neobejdete bez příslušných převodních barevných vzorníků. Teprve srovnáním RGB a CMYK 
ekvivalentů barev PANTONE, či RAL můžete tyto barvy zodpovědně určit tak, aby při reprodukci 
v jiných barevných 
prostorech nedělali 
obže.

Ukázka 

stejné barvy 

v tisku 

na natíraném/ 

/coated 

(vnější mezikruží) 

a nenatíraném/ 

/uncoated) 

(vnitřní kruh)

papíru.

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY

Přesné zobrazení 
přímých barev 
v digitálním tisku,
nebo na internetu
přináší potíže.