13

12

13

12

Případová studie 3 - Poptávka po konkrétní barvě

Často se stává, že klient barvu přímo předepíše, avšak kromě čísla 
barvy a barevného prostoru nemá žádné představy o původním 
použi. Tak se setkáváme, že lakýrníci dostávají předpisy 
v skových barvách, pracoviště pracující s fóliemi mají zadání 
barev ve CMYKu, pro posk texlu RGB barvy apod.

Jediná správná cesta je požádat zadavatele o určení 
barvy v barevném prostoru, ve kterém se bude produkt 
realizovat. Tato ideální cesta však naráží na 
neodbornost zadavatele, absenci převodních 
barevných vzorníků… 

Riziko změn barevnos 

na sebe berou často zpracovatelé. 

Málo kdy je však 100% shoda 

při transformaci možná. 

V každém případě o této operaci 

by měl být zadavatel 

informován. 

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY