15

14

15

14

Případová studie 4 - tisk, email, internet

V oblas zpracování barevných dokumentů, nejčastější aplikace barvy v produktech, je v dnešní 
době žádoucí shoda barev na monitoru a skárně. 

Máte-li k dispozici monitor s barevným rozsahem sRGB a skárnu rozumějící ICC profilu 
ISO/FOGRA/Euroscale máte na půl vyhráno.

Základní barvu vyberte z barevného prostoru CMYK/ISO, který je nejužší. Tyto hodnoty pak 
převeďte do RGB s profilem sRGB. RGB hodnoty předvedené do hexadecimální soustavy pak 
definují barvu na internetu.

I při této relavně jednoduché úloze je nezastupitelný štěný barevný vzorník, který u každého 
barevného vzorku uvádí barvy v CMYK, RGB a Internetu. Ty pak stačí jen opsat a doplnit o použitý 
ICC profil a máte vyhráno.

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY