17

16

17

16

Úvaha 1 - K čemu je vzorník a proč není zdarma?

V dnešní době pracuje s barvou každý. Barvu na monitoru si vybereme 
velmi jednoduše, avšak už při jejím sku mohou nastat první problémy. 
To je způsobeno m, že RGB prostor (monitor) není ve všech barvách 
kompabilní s CMYK prostorem (skárna)

Řešením je použi štěných barevných vzorníků s hodnotami CMYK 
a RGB. Výběr barvy z tohoto vzorníku sice omezuje počet barev, ale 
definuje odsn, barevnost, technologii a reprodukci.

Tvorba barevného vzorníku je vysoce odborně a časově náročná 
činnost. Nejlepší vzorníky jsou takové, které jsou nezávislé na 
konkrétních výrobcích barev.
 Dávají svobodu, a často i nemalou 
cenovou výhodu, při realizaci. Tyto vzorníky nikdy nejsou zdarma, ale 
invesce do nich se Vám několikanásobně vrá.

Ś

 srovnávací vzorník CMYK ALL
 sada Pantone Solid Coated/Uncoated

Ť

 vzorníky pro digitální sk COLOR CMYK

Ž

 plakátový vzorník PANTONE COLORS  

Ź

     FOR PROCESS PRINTING OR WEB DESIGN

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY

Ś

Ť

Ž

Ź

Výrobci nátěrových 

hmot často volí firemní 

označení barev 

a úmyslně se odklánějí 

od nezávislých 

barevných modelů. 

V reklamě pak používají 

tyto vzorníky, které však 

nejsou s ničím jiným 

kompabilní, a vytvářejí 

závislost na konkrétním 

dodavateli.