18

19

18

Úvaha 2 - Smráká se nad modelem přímých barev?

V oblas nátěrových hmot přímé barvy mají a stále budou mít dominantní postavení.

Jejich míchání však bude muset vycházet z modelů RGB nebo CMYK. 

Ještě před nedávnem byla doba, kdy nejjednodušším způsobem výroby barevného dokumentu byl 
dvoubarevný sk. Do skového stroje se nalily 2 barvy (např. černá a červená) a sklo se. Separace 
barev do CMYK sku byl náročný a drahý proces, který se využíval jen v opodstatněných případech. 

Počítače a osobní barevné skárny znamenaly v tomto přístupu revoluci. Plnobarevný sk složený 
z CMYK barev se stal levný a dostupný. 
Dnes tento výstup chápeme jako samozřejmost.

Reprodukce přímých barev na dnešních digitálních skárnách není možná. Žádné Pantone či RAL 
tonery či inkousty prostě neexistují. Všechny přímé barvy se musí převádět na CMYK a při těchto 
převodech může docházet k barevným změnám. Jednodušší, přesnější a pochopitelnější je tedy 
pracovat přímo ve výstupním barevném modelu, což je CMYK.

Bez nadsázky se dá říci, že metoda přímých skových barev byla technologií minulého stole
kterou, až na výjimky, v budoucnos nikdo používat nebude. 

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY

V oblas sku určitě ANO.