© 2015 DTP STUDIO s.r.o., U Dubu 92, 147 00, Praha 4, Česká republika, tel.: (+420) 244 466 666, 
777 788 345, fax.: 244 466 665, email: color@dtpstudio.cz, internet: hp://www.dtpstudio.cz

INFO

MINIMUM

PRO BAREVNÉ
NÁVRHY A VÝROBU

IM

Od složitého k jednoduchému. Podobně, jako je tomu v jiných oborech i práce 

s barvou má svoje zákonitosti. Ne každý však může rozumět všemu. Proto existují 

specialisté, kteří tajemství oboru ovládají a dovedou poradit.

DTP STUDIO s.r.o. je respektovanou autoritou v oblasti zpracování barvy. 

Je nezávislým producentem a prodejcem barevných vzorníků PANTONE, 

CMYK, COLOR a RAL, včetně převodníků.

Potřebujete-li o barvě vědět více nahlédněte na www.dtpstudio.cz, e-mailujte 

na color@dtpstudio.cz, telefonujte na 244-466-666 a 777-788-345, nebo nás 

navštivte osobně na adrese U Dubu 92, 147 00 Praha.