| 5 bodů 

| 4 případové studie

| 2 úvahy

S použim zdrojů WIKIPEDIA a citací SVĚT TISKU, PRINT&PUBLISHING a GRAFIKA.CZ a dalších internetových zdrojů připravil Štefan Kratochvíl, DTP 
STUDIO.CZ © copyright 2015 text a grafika Štefan Kratochvíl, e-mail: stefan.kratochvil@dtpstudio.cz. Obrázky a fotografie jsou použity z fotobanky 
COREL PHOTOCD, výše uvedených zdrojů a archivu DTP STUDIA s.r.o. V textu jsou použity obchodní značky PANTONE, ADOBE, MICROSOFT, HEWLETT 
PACKARD jejichž majitelem jsou vlastníci těchto obchodních značek. Kopírování a další rozšiřování jen se souhlasem majitele autorských práv.

5 BODŮ, NA KTERÉ BYSTE SI MĚLI 
UDĚLAT 5 MINUT ČASU

Barevné dokumenty jsou standardem.............6
Tvorba a výroba...............................6
Je dobré být..................................7
Nenechat se opít rohlíkem......................7
Co dělat, když................................7

4 KONKRÉTNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Případová studie 1 – Obchodní partner............8
Případová studie 2 – Barevný návrh..............10
Případová studie 3 – Poptávka po konkrétní barvě...12
Případová studie 4 – Tisk, email, internet..........14

2 ÚVAHY

Proč vlastně barevný vzorník a proč není zdarma?...16
Smráká se nad modelem přímých barev?..........18

obsah

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

IM