Štefan Kratochvíl, 

tvůrce COLOR ACADEMY

05

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY

I. Úvodem

INFOMINIMUM PRO BAREVNOU TVORBU A VÝROBU je materiál, který má ambici srozumitelnou for-
mou poskytnout laikům v oboru zpracování barev alespoň ty nejzákladnější údaje, které by měl vědět 
každý.

Barva je důležitým nositelem informace, omezuje chybovost, navozuje psychologické pocity a ovlivňu-
je chování.  Člověk je schopen rozeznat minimálně 2.000 různých barevných odsnů. Celkový vjem je 
však důsledkem i kombinace různých barev. To je způsobeno m, že získáváme přibližně 87 % smyslo-
vých vjemů pomocí barevného světa.
 
Dnes se setká s problémem práce s barvou prakcky každý. Ať už jde o uživatele počítače, který vytvá-
ří barevné dokumenty, řemeslníka, který s barvou runně pracuje, či umělecká řemesla, grafiky a vý-
tvarníky, pro které je barva základní vyjádření.

Právě počítačová revoluce a dostupnost barevného sku způsobila změnu v barevných technologiích. 
Dříve tolik oblíbený sk přímou barvou je na ústupu a digitální technologie ho vůbec neakceptují. Na-
opak práce se složenou barvou je chápána jako základní a převody mezi barevnými modely (RGB mo-
nitor, CMYK skárna) jako samozřejmé.

Aby to nebylo tak jednoduché, fyzikální podstata barev zůstává stejná. Při transformaci z monitoru na 

skárnu dochází k barevným změnám a ty je dobré mít pod kontrolou. Pokud do hry ještě vstupuje 

transformace barev Pantone, nebo RAL může být i výsledek velmi rozpačitý.

INFOMINIMUM PRO BAREVNOU TVORBU A VÝROBU je vstupním materiálem pro ty uživatele, kteří 
chtějí vědět víc. Nespokojí se s tvrzením, že „za to může počítač“, anebo že se s m nedá nic dělat. Pro-
to se jim vypla investovat 5 minut času a orientovat se ve světě barvy. Pokračující studium Color Aca-
demy na webu DTP STUDIA pak tyto znalos rozšiřuje. Nemusíte se tak bát, že by Vás někdo v oblas 
barvy „opil Rohlíkem“.

06

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

04