1

2

3

4

5

06

5 bodů, na které byste si měli    udělat 5 minut času

Barva je 

standard

Počítačová revoluce znamenala 

i revoluci v oblas používání 

barev. Nikdy před m nebylo tak 

jednoduché pracovat s barvou. 

Tato možnost je dnes dostupná 

každému uživateli počítače.

Fyzikální podstata a psycho-

logické působení barev zůstalo 

stejné. Přímé a složené barvy 

a jejich použi se řídí určitými 

zákonitostmi, které nelze 

oklamat. Proto je dobré vědět 

kdy, jak a které barvy používat.

Tvorba 

a výroba

Tvorba barevného dokumentu, 

internetových stránek, nebo 

inzerátu se bere jako běžná věc

Přesto by měl autor vědět proč, 

a jakou barvu používá a jak se 

bude reprodukovat.

Barva je často první, co Vám 

ulpí v oku. Odlišuje konkurenci, 

pomáhá v orientaci a snižuje 

chybovost. Ve výrobě se dnes 

práce s barvou považuje za 

samozřejmost. Přesné techno-

logické předpisy však dělají 

zadavatelům časté problémy.

Proč je dobré 

být...

.

..barevně nezávislým. S nezá-

vislými barevnými prostory 

(RAL, RGB, CMYK, PANTONE) 

máte svobodný výběr doda-

vatele barev, širší technologii, 

jistotu stejného barevného 

odsnu a zpravidla i lepší cenu.

...barevně kompabilním. 

Přechod mezi monitorem a s-

kem, mezi přímou a složenou 

barvou se dnes bere jako běžná 

věc. Bez dobrých definic však 

dovede pozlobit. Správné řešení 

nabízí definice barev pro 

všechna použi.

Nenechat se 

opít rohlíkem

Základní znalos – CMYK, 

PANTONE, RAL, RGB – kdo se 

v tom má vyznat? Stačí prolisto-

vat publikací COLOR ACADEMY 

a budete mít hned přehled. 

Navíc si můžete znalos kdykoliv 

zdarma prohloubit.

Změna barevné technologie.  

Předal Vám někdo zakázku, 

která nerespektuje Vaší 

technologii. Přechody 

barevných modelů (CMYK, RAL, 

RGB, PANTONE) jsou bez 

převodních vzorníků mohou být 

velmi zrádné. 

Co dělat, 

když...

...chcete, aby barvy byly všude 

stejné – začněte s nejužším 

barevným prostorem (zpravidla 

RAL, nebo CMYK), pak odvoďte 

barvy širších prostorů (PANTO-

NE, RGB) a poznačte si transfor-

mační ICC profily. Netroufáte-li si 

na to, svěřte práci odborníkům.

...výsledek není takový, jaký 

očekáváte. Chybu hledejte 

nejdříve v sobě. Máte správně 

nastaveny barevné profily, 

přecházíte na jiný barevný 

model, je barva dostupná na 

výstupním zařízení? Umíte-li si 

odpovědět tyto otázky máte na 

půl vyhráno.

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

07

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY