09

08

Případová studie 1 - Obchodní partner

Nejdříve musíte zjist, jakou o jakou barvu se jedná. To lze poznat již z její definice. 4 nejčastější 
případy barevné modely se dají snadno rozpoznat:

 

 RGB barva je definována3 číslicemi, buď dekadicky 0-255, nebo hexadecimálně (00-FF). 

Správně by k těmto hodnotám měl být ještě přiřazen barevný prostor (zpravidla sRGB, nebo 
Adobe1998).

 

 CMYK barva je definována 4 číslicemi v rozsahu 0 – 100. Ty určují procentuální zastoupení 

složek CMYK, z kterých se barva skládá.K těmto hodnotám musí být ještě přiřazen barevný 
prostor (zpravidla označovaný ICC, např. Euroscale, ISO, FOGRA…).

 

 RAL barva může být definována ve 3 nekompabilních modelech CLASSIC  (4 čísla), DESIGN 

(7 čísel ve formátu XXX XX XX) a EFFECT (4 čísla ve formátu XXX X). Ve všech případech se jedná 
o přímou barvu z oblas barev a laků.

 

 PANTONE barev je celá řada a první rozlišení je třeba udělat dle písmena, které je za číslem 

barvy. C,U jsou přímé barvy pro sk, TPX, TCX přímé barvy pro texl a PQ pro plasty. 
Problemaka zobrazení a převodu těchto barev je rozsáhlá a přesahuje možnos tohoto 
dokumentu a pro její úspěšné zvládnu je třeba mít k dispozici příslušné barevné vzorníky.

Potom přichází na řadu barevný vzorník a uvědomění si možnos vaší barevné technologie
Umíte-li pracovat ve stejném barevném modelu, je vyhráno a nemusíte nic řešit.

Při transformaci barevných modelů dochází k barevným měnám. Bez hlubších znalos a 
převodních vzorníků byste spíše měli seznámit druhou stranu s Vašimi možnostmi tak, aby Vám 
barvu zadal v modelu, který umíte zpracovat. 

CMYK

RGB

PANTONE TISK

TEXTIL

RAL

0/100/100/0
227/30/37
485C
18-1664 TPX
3028

CMYK

RGB

PANTONE TISK

TEXTIL

RAL

100/100/0/0
57/50/133
2372C
19-3748 TPX
5002

CMYK

RGB

PANTONE TISK

TEXTIL

RAL

0/0/100/0
255/237/0
3945C
12-0643 TPX
1018

CMYK

RGB

PANTONE TISK

TEXTIL

RAL

0/0/0/100
0/0/0
485C
18-1664 TPX
9017

INFO

PRO BAREVNÉ NÁVRHY A VÝROBU

MINIMUM 

WWW.DTPSTUDIO.CZ 

VÁŠ PARTNER V OBLASTI BARVY

Byly jste postaveny před skutečnost, že Váš obchodní partner, či zákazník 
Vám poslal v emailu číselnou definici barvy, které nerozumíte, nebo která 
není kompabilní s Vašimi možnostmi.