BAREVNÉ VZORNÍKY RAL PDF Print Email


altaltaltalt Dalším z velmi používaných průmyslových standardů je systém RAL, který ovládá svět nátěrových hmot. Zpravidla má každý výrobce barev pro označení odstínů svých výrobků vlastní značení, ať už se jedná o interiérové nebo exteriérové nátěrové hmoty. Ale i přesto, všichni výrobci i prodejci jsou připraveni, jak ve výrobě, tak v tónovacích centrech své výrobky dodávat ve stupnici barev RAL, NCS apod., tzn., že odstíny dle stupnice RAL jsou univerzální pro téměř všechny tónovací automaty a zákazník své požadavky na tónování vyřeší všude, kde se barvy míchají. Označení odstínů ve stupnici RAL je ve stavebnictví celosvětově uznaný standard. Stupnice RAL se dělí do podskupin „RAL CLASSIC“ a „RAL DESIGN“.alt

rychlá orientace podle čísla barvy RAL

 

alt ŘADA 1000 - ŽLUTÁ
alt ŘADA 2000 - ORANŽOVÁ
alt ŘADA 3000 - ČERVENÁ

alt ŘADA 4000 - FIALOVÁ
alt ŘADA 5000 - MODRÁ
alt ŘADA 6000 - ZELENÁ

alt ŘADA 7000 - ŠEDÁ
alt ŘADA 8000 - HNĚDÁ
alt ŘADA 9000 - ČERNOBÍLÁ

 

Z DTP STUDIA VŽDY NĚCO NAVÍC - BAREVNÉ VZORNÍKY CMYK RAL 

alt


CMYK RAL

V oblasti tisku ?iní p?evod RAL barev do ?ty?barvotisku CMYK velké problémy. Pro jejich minimalizaci vznikl vzorník CMYK RAL, který ukazuje podání RAL barev ve standardním barvotisku. Každý barevný vzorek je pro optimální ur?ování barvy opat?en st?edovým pr?zorem a zárove? ?íselným ozna?ením p?evád?né RAL barvy, barevných složek CMYK a mezinárodním názvem barvy. Ve vzorníku CMYK RAL není z barevného prostoru RAL CLASSIC uvedeno 15 metalických barev RAL, které z principu nelze v CMYK prostoru realizovat a dále není p?evedena barva 1037 (slune?ní žlutá), která nebyla v datovém zdroji k dispozici a tak by byl její p?evod do CMYK zavád?jící.


CMYK RAL&DIGITAL LEVNÉ A KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ


Sada tišt?ného barevného vzorníku CMYK RAL se st?edovým porovnáváním (barvy RAL ve ?ty?barvotisku s definicí složek CMYK) a CD-ROM CMYK RAL DIGITAL (program pro nastavení a barevnou kalibraci monitoru, digitální barevné vzorníky pro kontrolu vaší tiskárny, chyb?jící palety RAL pro CoreDRAW, p?ehled názv? RAL v ?eštin? a angli?tin?...). Dozvíte se zde vše nejen o barevných vzornících RAL, ale budete se um?t i orientovat v problematice p?evod? RAL do b?žného barvotisku. Pomocí p?iložených program? a dat si m?žete správn? nastavit a zkalibrovat monitor. Porovnáním barev tišt?ného vzorníku CMYK RAL CLASSIC s barvami na monitoru ?i výtisku z Vaší barevné inkoustové/laserové tiskárny si m?žete pomocí dalších nastavení barevn? optimalizovat i celý publika?ní systém. Pro zefektivn?ní Vaší práce jsme pro Vás p?ipravili barevné palety CMYK RAL CLASSIC pro použití v programech CorelDRAW a p?ehledové tabulky správného anglického a ?eského pojmenování RAL barev. 

CENY A OBJEDNÁVKY

alt CMYK RAL COATED (lesklý natíraný papír - lesklá křída) 
alt CMYK RAL COATED MATTE (matný natíraný papír - matná křída) 
alt CMYK RAL UNCOATED (nenatíraný papír - ofsetový "novinový" papír)

další možnosti

alt CMYK RAL DIGITAL (barevný prostor RAL Classic, software, data)
alt CMYK RAL ALL (barevný prostor Classic - CMYK, vějíř, 200 barev, bez metalíz a signálních barev, data, software, vzorník CMYK RAL, vějíř) - doporučeno pro správné barevné nastavení systému 


alt CENY A OBJEDNÁVKY alt Barevné vzorníky RAL alt ZDE alt