Typografický manuál Vladimíra Berana a kol. je první publikací, která kultivovanou formou přináší stručné dějiny a rozdělení tiskového písma, základní pravidla sazby (dělení slov, mezery, interpunkce, čísla, zkratky ad.), grafické úpravy, a nově také dodatky o výrobě písma (František Štorm), papíru, tiskových technikách a dokončovací výrobě (Vladimír Kolenský) a o konvencích vizuální komunikace (T. Fassati). Kniha je rozdělena do čtyř barevně odlišených oddílů písmo, sazba, návrh a dodatky. Jednotlivé stránky jsou děleny na dvě části, v horní běží text knihy, ve spodní jsou na barevném podtisku příklady a ilustrace. Manuál je kvalitně vytištěn na křídovém papíře a je svázán kroužkovou vazbou. Citlivou grafickou úpravu navrhla Rada Velebilov. Tolik tedy z recenze z renomovaného portálu grafika.cz.


240_typomanual

Aktualizovaný Typografický manuál aneb reedice bestseleru


Před lety se na našem knižním trhu objevila publikace, která se stala doslova trhákem mezi počítačovými učebnicemi. Jmenovala se Typografický manuál a její autor a vydavatel, Vladimír Beran tak rázem vstoupil do typografické síně slávy. Důvodů pro veleúspěšné uvedení této vzdělávací publikace bylo hned několik. Především se učebnice "trefila" do období obrovského rozvoje počítačové předtiskové přípravy a byla směrována na dvě skupiny odborníků, zabývající se tímto oborem – rádoby typografy, kteří vzešli z řad počítačových operátorů a o sazbě a typografii nevěděli ani zbla a grafiky, kteří si uvědomili budoucí vývoj, ale neměli o počítačové sazbě, fontech ani computerové grafice dostatečné znalosti. Ale hlavním předpokladem velkého úspěchu knihy byla obrovská práce při pečlivé přípravě podkladů, výběr konzultantů i počet pracovních schůzek s nimi. A nekonečná trpělivost při shromažďování, úpravách a korekturách zdrojových textů i při pořizování ilustrací a obrázků doprovázejících učební lekce. A k tomu výborný nápad rozvrhnutí jednotlivých témat na samostatné dvoustrany, stejně jako praktická kroužková vazba.

qred10 Stejně jako vydání první je i tento manuál rozdělen na tři hlavní oddíly. První díl, písmo, seznamuje se základní typografickou terminologií, především o písmu, jeho konstrukci, třídění a měrných soustavách. Aktualizace se dočkala kapitola o tvorbě fontů, jelikož tento obor učinil od doby prvního vydání výrazný krok.
qred10 Druhý díl, sazba, uvádí uživatele do pravidel úpravy textu, seznamuje s hladkou a smíšenou sazbou. Učí pracovat s mezislovními mezerami, upravovat odstavce, dělit slova, sázet znaménka, čísla a zkratky. V poslední kapitole najdete zásady korigování sazby.
qred10 Třetí díl, návrh, obsahuje základní orientaci v technologii sazby. Pro snadnou manipulaci s knihou byla opět zvolena kroužková vazba, tentokrát elegantní skrytá spirála.

 

qred10 CENA A OBJEDNÁVKY qred10 Typografický manuál qred10 ZDE

 

 

 

Corel, Pinnacle, Pantone, CMYK, RAL, NCS, LightBOX | dtpstudio.cz

Corel, Pinnacle, Pantone

CMYK, RAL, NCS, LightBOX