Potřebujete digitální nebo zálohovou kopii tištěného dokumentu? Nejjednodušší cestou, která Vás asi napadne, je dotyčný dokument naskenovat. A co případ, kdy je tím dokumentem 500 stránková kniha? Samozřejmě, že můžete vzít skener a několik dní skenovat. 

Digitální reprografie přináší uživatelům digitálů až neuvěřitelné výhody. Mohou rychle a kvalitně digitálně kopírovat klasické fotografie, papírové dokumenty, celé šanony či knihy a tak to, co si vždy slibovali, že si bez problémů naskenují a nikdy to neudělali, mají za pár minut hotovo! A co je ještě důležité - nic je to nestojí!

S příchodem digitálních technologií se můžeme na použití reprografie podívat z nového úhlu. Digitální reprografie využívá všech pozitivních rysů digitální fotografie a uplatní se všude tam, kde by bylo použití klasické fotografie drahé, neúčelné a neefektivní. Právě v reprografii se výborně využije základní výhoda digitálních technologií ve fotografii - možnost pořizovat zdarma a rychle velké množství obrazových informací, které jsou ihned přístupné. V zásadě lze říci, že výsledek digitální reprografie je velmi podobný výsledkům skenování, je však o několik řádů rychlejší a tím i mnohem efektivnější!


 ..."NEJLEPŠÍ INVESTICE, KTEROU JSEM PO KOUPI DIGITÁLU UDěLAL"... 
Řekněte sami, existuje lepší pochvala od zákazníka, než výše uvedený e-mail....

OBSAH PRODUKTU... aneb osnova multimediální uČebnice

Základy reprografie, dostupná zařízení a práce s nimi – základní parametry, tipy, triky, improvizovaná a profesionální zařízení, důležité parametry, jednotlivé komponenty. 
Digitální reprografie, programy a návody pro praxi – výhody, datové soubory, převody do PDF, OCR – optické rozpoznávání textů. 
NAVÍC – práce se speciálním programem pro reprografii PhotoAngel (CZ lokalizace!).
Konkrétní postupy archivace a kopírování – digitalizace dokumentu a její převod pomocí OCR do textového editoru; ukládání účetních dokladů do PDF dokumentu, vytvoření obrazové databáze vizitek, archivace dokumentů na CD-ROM atd. … 
Kurs obsahuje i další speciální bonusovou lekci s informacemi o práci s programem PhotoANGEL a reprografickou sadou NormanREPROGRAPHY. Součástí této bonusové lekce je i instruktážní video

 CO SE NAUČÍTE... aneb výstupní znalosti

 Zvládnete rutinní postupy při digitální archivaci dokumentů. Např. 250 stran knihy, 10 plných šanonů dokladů, 500 vizitek, 1000 starých fotografií nebo všechny návody a důležité dokumenty. To je v digitální reprografii práce na pár hodin. Navíc CD s takovým objemem dokumentů lze mít vždy po ruce a jednoduše jej prohlížet, kopírovat a bezpečně zálohovat. To je další výhoda! Kolik dokumentů může být takto zachráněno při stále častějších živelných katastrofách? 

alt CENY A OBJEDNÁVKY alt videokurz JAK SE CO DĚLÁ... v digitální reprografii alt ZDE alt


VÝHODY DIGITÁLNÍ REPROGRAFIE

Realizuje aplikace o kterých se doposud jen mluvilo
Nulové náklady na spotřební materiál 
Rychlé získání elektronického dokumentu (eDokument - PDF soubor)
Jednoduchá práce s eDokumentem (kopírování, distribuce, publikace, archivace…)
Rychlost, produktivita a efektivita práce (předstihující vše, co tu v PC doposud ve snímání obrazu bylo) 
Jednoduché ovládání, známé přístroje, minimální nároky 

Corel, Pinnacle, Pantone, CMYK, RAL, NCS, LightBOX | dtpstudio.cz

Corel, Pinnacle, Pantone

CMYK, RAL, NCS, LightBOX