alt
Žijeme v epoše obrazové komunikace! Nikdy předtím ve své historii nepoužíval člověk obraz v takovém množství k získávání a sdělování informací. Vývoj, jenž započal prvními kresbami do bláta jeskyně, byl nesmírně urychlen zavedením fotografie, reprodukční techniky a v poslední řadě nástupem DTP a digitálních technologií do oblasti zpracování a vytváření obrazu!

Obraz, který člověk vynalezl a nepřetržitě zdokonaloval po celou existenci své kultury, se stal postupně vynikajícím nositelem širokého spektra informací. Rozvinul se v komplexní mnohovrstevnou strukturu, s jejíž pomocí člověk dokáže organizovat prostor, vyjádřit uspořádání jeho kvalit či zachytit velmi složité psychické a sociální významy. Obrazy proto nad námi mají velikou moc. V naprosté většině případů přijímáme jejich sdělení za přesvědčivá v tom smyslu, v jakém je to v nás zakódováno, aniž tuto informaci pokaždé také uvědoměle kontrolujeme.

Digitální éra přináší možnost jednoduše editovat obrazy. Nemusíte mít talent ani znalosti Leonarda da Vinci, abyste mohli svým vlastním grafickým výtvorem působit na své okolí obrazy, které cosi vyjadřují, např. v souvislosti s city a představami, myšlením, s prací či s výrobkem. Netroufáte-li si na to a necháte-li tuto práci profesionálům je prospěšné vědět, jakým způsobem a v jakém směru jsme obrazy ovlivňováni.

CO SE NAUČÍTE

alt Poznáte, co a jak účině působí v oblasti vizuální komunikace a reklamy!
alt Barva je efektivním nástrojem komunikace. Zvyšuje srozumitelnost a zapamatování důležitých informací až o 73%!
alt Barva je účinný marketingový nástroj. Přitahuje pozornost. Prodává až o 88% lépe!
alt Barva je konkurenční nástroj. Zvyšuje profesionální image obchodních a marketingových dokumentů a zajišťuje jejich odlišení od běžné šedi!
alt Barva omezuje chybovost až o 55%! Více informací o působení a vnímání barev ZDE

OBSAH PRODUKTU

V 7 lekcích se podrobně seznámíte s tématy vizuální komunikace jako je např.:

alt celostránková reklama
alt nový produkt
alt štíty a poutače
alt internetové stránky
alt logotypy
alt vizitky a hlavičkové papíry

Každé téma je podrobeno analýze na konkrétních ukázkách z hlediska obsahu, struktury, kompozice, textur, obrazu, textu, barvy a valéru. Cílem komentovaných ukázek je upozornit na různé tendence v jejich tvorbě, se snahou odhalit příčiny jejich výsledného tvaru a jejich skrytý význam


alt CENY A OBJEDNÁVKY alt videokurz JAK SE CO DĚLÁ... ve vizuální komunikaci alt ZDE alt

Corel, Pinnacle, Pantone, CMYK, RAL, NCS, LightBOX | dtpstudio.cz

Corel, Pinnacle, Pantone

CMYK, RAL, NCS, LightBOX