konečně program pro efektivní a snadnou výuku jazyků na Vašem PC!

Výukový systém Lingvista Plus navazuje na úspěšný produkt Lingvista. Je to moderní víceuživatelský multimediální program pro výuku cizího jazyka. Obsahuje tisíce plně ozvučených slovíček, slovních obratů, frází a vět, které jsou namluveny rodilým mluvčím. Program je určen jak pro úplné začátečníky, tak i pro velmi zkušené a pokročilé studenty. LingVista vás díky své „nátlakové metodě" prakticky donutí dorozumět se německy v rekordně krátké době. Je totiž založen na efektivní metodě, využívající křivku učení a zapomínání. S trochou nadsázky je možné říci, že pro základní dorozumění opravdu stačí nepatrná slovní zásoba. Přesto - pokud to se svojí němčinou myslíte vážně, připravte se na skutečnost, že dobré znalosti stojí mnoho potu a úsilí.

MU_ne_button_120je jediným programem s “nátlakovou metodou” simulující stresové podmínky běžné konverzace
obsahuje ve výukové části 2.000 frází rozdělených do 94 lekcí odstupňovaných podle obtížností
je koncipován tak, aby svoji obtížností vyhovoval úplným začátečníkům i pokročilým studentům
za vás sleduje, kde jste naposledy skončili s výukou a které části je vhodné si zopakovat
automaticky vyřazuje fráze, které již umíte, a které by zbytečně rozptylovaly vaši pozornost
je namluven rodilým mluvčím, který vás bude provázet výukou a naučí vás správné výslovnosti
průběžně vyhodnocuje vaše dosažené znalosti a znázorní vám je v přehledném grafu

Metoda výuky

Počítač - učitel vám nabízí přednostně ty věty, které umíte nejméně, a naopak ty věty, které jste již zvládli, z testů vyřazuje. „Nátlaková metoda”, která je v programu obsažena, vám vymezuje poměrně krátký čas na správnou odpověď. Tím vlastně stimuluje běžné stresové podmínky, ve kterých se člověk ocitá, když musí konverzovat v cizím jazyce. Počítač s vaší pomocí okamžitě vyhodnocuje znalosti. Nátlaková metoda” je založena na dvou jednoduchých principech:

LingVista Plus vám předloží českou frázi a vy si musíte do stanoveného limitu vybavit (popř. vyslovit) její anglický překlad. Program simuluje tu část konverzace, ve které chcete vašemu protějšku sdělit nějaký fakt a musíte se do určité doby vyjádřit. Pokud tak neučiníte, konverzace pravděpodobně ztroskotá.
Další princip vychází ze druhé, stejně důležité části konverzace - poslechu. V běžné situaci vám váš protějšek anglicky vysloví nějakou informaci a vy musíte pochopit, co vám sdělil. Musíte mít natrénovaný takzvaný “náslech”. LingVista prostřednictvím rodilého mluvčího vysloví anglickou frázi a vy máte stanoven krátký čas na porozumění této frázi. Pokud to nedokážete, LingVista si tuto frázi zapamatuje a “driluje” vás z ní tak dlouho, dokud nedosáhnete stoprocentní znalosti!
LingVista Plus obsahuje oproti verzi LingVista nový a výkonný Přehrávač frází a ve volbě Seznámení s novými frázemi kontrolu vlastní výslovnosti a porovnání s výslovností rodilého mluvčího. Ozvučeny jsou i české fráze. LingVista Pro podporuje výuku češtiny pro cizince.

mikrofon k programu


Vstup přes mikrofon - záznam a vyhodnocení vaší odpovědi je důležitá zpětná vazba pro zkvalitnění a urychlení výukového procesu - zasláním vyplněné registrační karty Vám vzniká nárok na zaslání jednoho mikrofonu ZDARMA!
Tento mikrofon je certifikován pro použití s programem Lingvista Plus!

obsah

obsahuje část “Seznámení”, která vám nabídne k výuce nové fráze
obsahuje část “Test znalostí”, která prověří vaši schopnost vybavit si rychle anglický překlad
obsahuje část “Test náslechu”, která zjistí, nakolik jste schopni porozumět rodilému mluvčímu
obsahuje přes 5.000 frází ve frazeologickém slovníku s unikátním vyhledáváním uprostřed vět
obsahuje Přehrávač frází pro snadný a důkladný nácvik vlastní výslovnosti (8 scénářů)

požadavky

je určen pro neomezený počet studentů - LingVista sleduje znalosti  a průběh výuky u každého zvlášť
je optimalizován pro jednoduché ovládání, využívající všech výhod Windows 95 a NT
vyžaduje nainstalované Windows 95/98 nebo NT, 8 MB RAM, CD-ROM a zvukovou kartu


výhodně

celý balíček AJ+NJ


CENY A OBJEDNÁVKY Lingviasta PLUS - NĚMČINA ZDE

Corel, Pinnacle, Pantone, CMYK, RAL, NCS, LightBOX | dtpstudio.cz

Corel, Pinnacle, Pantone

CMYK, RAL, NCS, LightBOX